Medzinárodná doprava Ján Motýľ, s. r. o.

Firma Ján Motýľ, s. r. o., ktorá pôsobí na slovenskom trhu v oblasti vnútroštátnej cestnej nákladnej prepravy a zasielateľstva má niekoľkoročnú tradíciu, čo ju radí medzi spoločnosti so silným zázemím a popredným postavením medzi dopravcami na slovenskom trhu. Našou víziou je neustále zdokonaľovanie sa a otvorenosť novým výzvam.

Benefity, ktoré Vám naša spoločnosť ponúka sú:

  • dlhoročná pôsobnosť – viac ako desaťročné skúsenosti,
  • rýchlosť - firemná logistika a špeciálne technické zariadenia využívané vo firme nám dávajú podrobný obraz o rozmiestnení našich áut, a tak zabezpečujú aj v prípade kolapsov dopravy včasné a rýchle doručenie tovaru na potrebné miesto,
  • maximálna flexibilnosť - spojenie s dopravcami pravidelne aktualizujeme, preto sme schopní flexibilne reagovať na Vaše špecifické požiadavky, napr. pri dohode s obchodnými partnermi poskytujeme aj informácie o pohybe tovaru,
  • komplexné riešenie prepravy tovaru – ponúkame služby súvisiace s nakládkami a vykládkami Vášho tovaru, resp. komunikáciou s cieľovými partnermi,
  • kvalitný personál – naši vodiči a špeditéri (24 h. dostupnosť) sú dostatočne kvalifikovaní a ovládajú svetové jazyky a tým zabezpečujú včasné, bezproblémové a rýchle dodávky tovaru a Vašu maximálnu spokojnosť.

Spomínané prínosy a náš profesionálny prístup značia o množstve spokojných zákazníkov a strategických partnerov. Flexibilnosť našej firmy znamená, že sme pripravení na riešenie akýchkoľvek požiadaviek, ktoré budú na nás kladené. Garantujeme Vám profesionálny a individuálny prístup.