Dokumenty

S cieľom sprostredkovať Vám kvalitatívnu úroveň sme implementovali a zaviedli systém riadenia spoločnosti v zmysle požiadaviek ISO 9001:2000.

V tejto sekcii Vám ponúkame k zhliadnutiu nasledovné dokumenty:

  • Euro licencia
  • Poistný certifikát – v súvislosti s možnými rizikami a kolíziami, ktoré môžu vzniknúť na cestách a ktorým nevie často predísť ani ten najlepší vodič, zabezpečujeme bezpečnosť Vášho tovaru poistením (výška poistnej sumy je uvedená v poistnej zmluve),
  • Koncesná listinu – kde nájdete presnú špecifikáciu oblasti podnikania a zameranie spoločnosti Ján Motýľ s. r. o. .